EU
Sign in Sign up
0
Subtotal:   0.0
Shopping car is empty ,
go and see the product you like.


Human Resource Manager

Reports to: President

Locations: Netherlands Office.Samenvatting


Human Resource Manager is een fulltime functie en werkt samen met de president van het bedrijf. Uw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het onderhouden en verbeteren van de human resources van de organisatie door het plannen, implementeren en evalueren van werknemersrelaties, prestaties en personeelsbeleid, -programma's en -praktijken.
De werkomgeving is een gedeeld kantoor/ruimte, afhankelijk van de kantoorconfiguratie van Fortune Energy. Kantooruren zijn maandag-vrijdag 9.00-12.00 uur, 13.00-17.00 uur.

Functieomschrijving:

- Onderhoudt het personeel van de organisatie door het opzetten van een wervings-, test- en sollicitatieprogramma; adviseert managers bij de selectie van kandidaten; voert en analyseert exitgesprekken; doet aanbevelingen voor veranderingen.
- Onderhoudt de werkstructuur door het bijwerken van functie-eisen en functiebeschrijvingen voor alle functies.
- Bereidt werknemers voor op opdrachten door het opstellen en uitvoeren van oriëntatie- en opleidingsprogramma's.
- Zorgt voor planning, controle en beoordeling van de werkresultaten van de werknemers door managers op te leiden in het coachen en disciplineren van werknemers; het plannen van managementconferenties met werknemers; het aanhoren en oplossen van klachten van werknemers; het adviseren van werknemers en supervisors.
- Zorgt ervoor dat de wetgeving wordt nageleefd door de toepasselijke federale en staatsvereisten op het gebied van personeelszaken te controleren en toe te passen; voert onderzoeken uit; houdt dossiers bij; vertegenwoordigt de organisatie bij hoorzittingen.
- Onderhoudt managementrichtlijnen door het opstellen, bijwerken en aanbevelen van personeelsbeleid en -procedures.
- Houdt historische personeelsdossiers bij door het ontwerpen van een opslag- en zoeksysteem; het bijhouden van vroegere en huidige dossiers.
- Onderhoudt professionele en technische kennis door het bijwonen van educatieve workshops, het lezen van professionele publicaties, het opzetten van persoonlijke netwerken en deelname aan beroepsverenigingen.
- Voldoet aan de operationele vereisten van personeelszaken door werknemers in te roosteren en toe te wijzen; follow-up van werkresultaten.
- Zorgt voor het personeelsbestand door het werven, selecteren, oriënteren en opleiden van werknemers.
- Zorgt voor de resultaten van het personeelsbeleid door het adviseren en disciplineren van werknemers; het plannen, controleren en beoordelen van de resultaten van het werk.
- Levert een bijdrage aan het team door waar nodig gerelateerde resultaten te bereiken.

Kwalificaties:

- Minimaal 5 jaar progressief meer verantwoordelijke functies in human resources, PHR / SPHR - certificeringen een pluspunt - niet vereist.
- Sterke effectieve communicator in schrift, zakelijke presentaties en in interpersoonlijke communicatie.
- Sterk ontwikkelde, aantoonbare vaardigheden in teamverband.
- Aantoonbaar vermogen om de productiviteit te verhogen en voortdurend methoden, benaderingen en de bijdrage van de afdeling te verbeteren en tegelijkertijd kostenbewust te zijn. Toewijding aan continu leren.
- Aantoonbaar vermogen om het grote geheel te zien en nuttig en strategisch advies en input te leveren voor het hele bedrijf.
- Het vermogen om leiding te geven in een omgeving die voortdurend verandert. Ervaring met het werken in een flexibele werkomgeving die de werknemers meer zeggenschap geeft.
- Bekendheid en vaardigheid met de instrumenten van het vakgebied personeelszaken, waaronder HRIS, Microsoft Office, dossierbeheer en benefits administration.
- Ervaring op meerdere locaties is een pluspunt.

Fortune Energy is een Solar Groothandel Distributeur (www.fortuneenergy.net) en heeft momenteel mensen in dienst verspreidt over de Verenigde Staten en nu ook in Nederland. Wij behoren tot de 10 grootste Solar Distributeurs in de Verenigde Staten. Wij zijn op zoek naar een energieke en zeer gemotiveerde Human Resource Manager.

Als je echt op zoek bent naar een CARRIÈRE op lange termijn - en niet zomaar een baan, dan is dit uw kans om toe te treden tot een snel groeiende, zeer lucratieve industrie.

Ben je IJVERIG en GEFOCUST? Kun je het overzicht behouden? Ben je besluitvaardig? Als je deze vragen met "ja" hebt beantwoord, dan willen we graag van je horen!

Stuur jouw sollicitatiebrief en je cv naar recruiter@fortuneenergy.net of hr@FortuneEnergy.net als je geïnteresseerd bent in werken bij Fortune Energy.


Summary
Human Resource Manager is a full time position working with President of company. Your main job responsibilities are to maintain and enhance the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations, performance and human resources policies, programs, and practices. Work environment is a shared office /space depending on Fortune Energy office space configuration. Core office hours are Monday-Friday 9:00AM-12AM, 1:00PM - 5:00PM.
· Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes.
· Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
· Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs.
· Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; hearing and resolving employee grievances; counseling employees and supervisors.
· Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings.
· Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures.
· Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records.
· Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
· Completes human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
· Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
· Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
· Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

Qualifications:

· Min 5 years of progressively more responsible positions in human resources, PHR / SPHR – certifications a plus - Not required
· Strong effective communicator in writing, business presentations and in interpersonal communication.
· Highly developed, demonstrated teamwork skills.
· Demonstrated ability to increase productivity and continuously improve methods, approaches, and departmental contribution while being cost-sensitive. Commitment to continuous learning.
· Demonstrated ability to see the big picture and provide useful and strategic advice and input across the company.
· Ability to lead in an environment of constant change. Experience working in a flexible, employee empowering work environment.
· Familiarity and skill with the tools of the trade in human resources including HRIS, Microsoft Office suite of products, file management, and benefits administration.
· Experience in multiple locations is a plus.

Fortune Energy is a Solar Wholesale Distributor (www.fortuneenergy.net) and currently hiring in Sacramento and Los Angeles California, Boston Massachusetts and Austin Texas. We are among the TOP 10 LARGEST Solar Distributors in the United States. We are looking for energetic and highly motivated Sales Representatives with excellent relationship building and Sales skills.

This is not a "One-Call Close" Sales job, or a "Get-Rich-Quick” scheme. These are relationship-based positions from “building to follow-up, then close”! If you are truly looking for a long-term CAREER - and not just a job, then this is your opportunity to join a rapidly growing, highly lucrative industry “on the Ground Floor”. If you are already working in a Sales position, you know opportunities like this do not come around every day.

Are you the best Sales Rep you know? Are you DILIGENT and FOCUSED? Do you learn new Technology FAST? If you answered “yes” to those questions, then we would like to hear from you! Email your resume with cover letter now for immediate consideration to: recruiter@fortuneenergy.net or hr@fortuneenergy.net.

Please submit our job application & your resume to recruiter@fortuneenergy.net or hr@FortuneEnergy.net if you are interested in working at Fortune Energy

Follow us on Social Media. Click on any icon to go to our page:
Term & Condition•  Privacy Policy •  KVK #87739275 © Fortune Energy Distribution NE B.V. All Rights Reserved

Welcome to the Fortune Website. This site equips contractors and homeowners with information regarding the most effective solar products and provides access to expert solar manufacturers. The information listed in the Terms & Conditions provides a list of the services provided by Fortune Energy with specific user obligations in reference to content, conduct, company disclaimers, copyright, and privacy. The Terms & Conditions described are designed to protect the users and Fortune Energy Distribution NE B.V. By accessing this website, the user automatically agrees with the content of the Terms & Conditions.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Necessary
Preferences
Statistics
Marketing
Cookie declaration About
  • Necessary (9)
  • Preferences (0)
  • Statistics (1)
  • Marketing (15)
  • Unclassified (0)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Name Provider Purpose Expiry Type
cf_chl_1 eurid.eu This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. 1 day HTTP
cf_chl_rc_i eurid.eu This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. 1 day HTTP
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP
eurid_eu_prd_csrftoken eurid.eu Cross-Site Request forgery protection 1 year HTTP
euridweb_django_language eurid.eu Language cookie 1 year HTTP
persist eurid.eu Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. Session HTTP
piwik.php Matomo Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. Session Pixel
__cf_bm Vimeo This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 years HTTP
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
We do not use cookies of this type.
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Name Provider Purpose Expiry Type
vuid Vimeo Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. 2 years HTTP
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Name Provider Purpose Expiry Type
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Pending Persistent IDB
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 day HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 days HTTP
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Pending 180 days HTTP
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IDB
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
We do not use cookies of this type.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.