EU
Sign in Sign up
0
Subtotal:   0.0
Shopping car is empty ,
go and see the product you like.


Account Manager

Locations: Netherlands Office.


Sales Representative


Ben jij een geboren verkoper en wil je jouw skills inzetten om onze klanten te helpen aan de beste producten en diensten? Wij zijn op zoek naar een Sales Representative die gedreven is en niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. Bij ons krijg je de kans om met een breed scala aan klanten te werken en jouw verkoopvaardigheden te perfectioneren. Kom bij ons team en help ons om onze sales targets te halen!

Functieomschrijving

1.Presenteren en verkopen van producten en diensten van het bedrijf aan huidige en potentiële klanten.
2.Actieplannen en schema's opstellen om specifieke doelen te identificeren en het aantal te leggen contacten te projecteren.
3.Follow-up van nieuwe leads en verwijzingen als gevolg van activiteiten in het veld.
4.Verkoopvooruitzichten identificeren en contact opnemen met deze en andere accounts zoals toegewezen.
5.Presentaties, voorstellen en verkoopcontracten voorbereiden.
6.Ontwikkelen en onderhouden van verkoopmateriaal en actuele productkennis.
7.Opzetten en onderhouden van relaties met huidige klanten en potentiële klanten.
8.Voorbereiden van papierwerk om contractdiensten te activeren en te onderhouden.
9.Accountdiensten beheren door middel van kwaliteitscontroles en andere follow-up.
10.Identificeren en oplossen van problemen van klanten.
11.Opstellen van diverse statusrapporten, waaronder activiteiten, afsluitingen, follow-up en het halen van doelstellingen.
12.Het communiceren van nieuwe product- en servicemogelijkheden, speciale ontwikkelingen, informatie of feedback verzameld door veldactiviteiten aan het juiste bedrijfspersoneel.
13.Coördineert het bedrijfspersoneel om het werk te doen dat nodig is om de verkoop te sluiten.
14.Ontwikkelen en uitvoeren van speciale verkoopactiviteiten om de voorraad te verminderen.
15.Andere taken zoals toegewezen.

Als Sales Representative ben jij verantwoordelijk voor het verkopen van producten of diensten aan klanten. Jouw belangrijkste taak is om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden door middel van relatiebeheer en verkoopstrategieën. Je werkt nauw samen met het sales team om de sales targets te halen en zorgt voor een optimale klantervaring. Je bent communicatief sterk en weet hoe je effectieve verkoopgesprekken moet voeren.

In de rol van Sales Representative ben je verantwoordelijk voor het volgen van trends in de markt en het bijhouden van de concurrentie. In deze functie werk je op basis van targets en ben je altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om jouw verkoopresultaten te verbeteren.

Kortom, als Sales Representative bij Fortune Energy Wholesale Distributor heb je een uitdagende en dynamische functie waarin je veel ruimte krijgt om jouw commerciële vaardigheden te ontwikkelen.

Kwalificaties

I.Basisvaardigheden in lezen, schrijven en rekenen vereist. Vloeiend Nederlands en Engels.
II.Vermogen om anderen te overtuigen en te beïnvloeden. Vermogen om presentaties te ontwikkelen en te geven. Het vermogen om schriftelijk materiaal te creëren, samen te stellen en te bewerken.
III.Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Kennis van reclame- en verkoopbevorderingstechnieken.
IV.Zichtbaarheid vereist het handhaven van een professioneel uiterlijk en het bieden van een positief bedrijfsimago aan het publiek.
V.Het werk vereist de bereidheid om een flexibel schema te werken en af en toe 's nachts te reizen.

Salaris

€2800 op fulltime basis (40uur) exclusief bonusregeling. De bonusregeling wordt besproken tijdens het sollicitatiegesprek.

Word onderdeel van ons team bij Fortune Energy Wholesale Distributor en help mee om de wereld een stukje groener te maken. Als jij op zoek bent naar een uitdagende functie in een snelgroeiend bedrijf dat zich richt op duurzaamheid en innovatie, dan is dit de kans waar je op hebt gewacht. Solliciteer vandaag nog en draag bij aan een betere toekomst voor onze planeet en haar bewoners!

Stuur jouw sollicitatiebrief en je cv naar recruiter@fortuneenergy.net of hr@FortuneEnergy.net als je geïnteresseerd bent in werken bij Fortune Energy.

Stuur jouw sollicitatiebrief en je cv naar recruiter@fortuneenergy.net of marvin.oerlemans@fortuneenergy.net als je geïnteresseerd bent in werken bij Fortune Energy.Sales Representative


Are you a born salesperson and want to use your skills to help our customers get the best products and services? We are looking for a Sales Representative who is driven and not afraid to roll up their sleeves. With us you will have the opportunity to work with a wide range of customers and perfect your sales skills. Come join our team and help us meet our sales targets!

Job Description

1.Present and sell company products and services to current and potential customers.
2.Create action plans and schedules to identify specific targets and project the number of contacts to be made.
3.Follow up on new leads and referrals as a result of field activities.
4.Identify sales prospects and contact these and other accounts as assigned.
5.Prepare presentations, proposals and sales contracts.
6.Develop and maintain sales materials and current product knowledge.
7.Establish and maintain relationships with current customers and potential customers.
8.Prepare paperwork to activate and maintain contract services.
9.Manage account services through quality control and other follow-up.
10.Identify and resolve customer issues.
11.Prepare various status reports including activities, closings, follow-up and meeting targets.
12.Communicating new product and service opportunities, special developments, information or feedback gathered through field activities to appropriate company personnel.
13.Coordinates company personnel to do the work necessary to close sales.
14.Develops and implements special sales activities to reduce inventory.
15.Other duties as assigned.

As a Sales Representative, you are responsible for selling products or services to customers. Your main job is to attract new customers and retain existing customers through relationship management and sales strategies. You will work closely with the sales team to meet sales targets and ensure an optimal customer experience. You are communicatively strong and know how to make effective sales calls.

In the Sales Representative role, you will be responsible for tracking market trends and keeping up with the competition. In this position, you work on targets and are always looking for new opportunities to improve your sales results.

In short, as a Sales Representative at Fortune Energy Wholesale Distributor you will have a challenging and dynamic position in which you will have plenty of room to develop your commercial skills.

Qualifications

I.Basic literacy and numeracy skills required. Fluent Dutch and English.
II.Ability to persuade and influence others. Ability to develop and deliver presentations. Ability to create, compose and edit written materials.
III.Strong interpersonal and communication skills. Knowledge of advertising and sales promotion techniques.
IV.Visibility requires maintaining a professional appearance and providing a positive corporate image to the public.
V.V.Work requires a willingness to work a flexible schedule and occasionally travel overnight.

Salary

€2800 on full-time basis (40 hours) excluding bonus scheme. Bonus scheme will be discussed during the interview process.

Become part of our team at Fortune Energy Wholesale Distributor and help make the world a little greener. If you're looking for a challenging position in a fast-growing company focused on sustainability and innovation, this is the opportunity you've been waiting for. Apply today and contribute to a better future for our planet and its inhabitants!

Send your cover letter and resume to recruiter@fortuneenergy.net or marvin.oerlemans@fortuneenergy.net if you are interested in working at Fortune Energy.

Follow us on Social Media. Click on any icon to go to our page:
Term & Condition•  Privacy Policy •  KVK #87739275 © Fortune Energy Distribution NE B.V. All Rights Reserved

Welcome to the Fortune Website. This site equips contractors and homeowners with information regarding the most effective solar products and provides access to expert solar manufacturers. The information listed in the Terms & Conditions provides a list of the services provided by Fortune Energy with specific user obligations in reference to content, conduct, company disclaimers, copyright, and privacy. The Terms & Conditions described are designed to protect the users and Fortune Energy Distribution NE B.V. By accessing this website, the user automatically agrees with the content of the Terms & Conditions.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Necessary
Preferences
Statistics
Marketing
Cookie declaration About
  • Necessary (9)
  • Preferences (0)
  • Statistics (1)
  • Marketing (15)
  • Unclassified (0)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Name Provider Purpose Expiry Type
cf_chl_1 eurid.eu This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. 1 day HTTP
cf_chl_rc_i eurid.eu This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. 1 day HTTP
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP
eurid_eu_prd_csrftoken eurid.eu Cross-Site Request forgery protection 1 year HTTP
euridweb_django_language eurid.eu Language cookie 1 year HTTP
persist eurid.eu Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. Session HTTP
piwik.php Matomo Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. Session Pixel
__cf_bm Vimeo This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 years HTTP
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
We do not use cookies of this type.
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Name Provider Purpose Expiry Type
vuid Vimeo Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. 2 years HTTP
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Name Provider Purpose Expiry Type
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore YouTube Pending Persistent IDB
remote_sid YouTube Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. Session HTTP
TESTCOOKIESENABLED YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. 1 day HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 180 days HTTP
VISITOR_PRIVACY_METADATA YouTube Pending 180 days HTTP
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP
YtIdbMeta#databases YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IDB
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
We do not use cookies of this type.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.